عنوان کتاب: Gaz Tourbin Engineering Handbook
نام نویسنده: Mehrvan P.Boyce
سال انتشار:2002
لینک دانلود:
[با عرض پوزش فقط اعضای انجمن گروه آموزشی MeM قادر به مشاهده لینک می باشند. ]