عنوان کتاب: HVAC Control In the New Millennium
نام نویسنده: Michael F. Hordeski
سال انتشار: 2001
لینک دانلود:

[با عرض پوزش فقط اعضای انجمن گروه آموزشی MeM قادر به مشاهده لینک می باشند. ]